Dilluns, 20 Juny 2016 00:00

La indústria alimentària arriba a una facturació rècord de 94.935.000 d'euros

La indústria d'alimentació i begudes ha consolidat la seva posició com a primer sector industrial del país, tal com es desprèn de l'últim Informe Econòmic Anual de la Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (FIAB). En aquest sentit, el valor de la producció del sector ha ascendit al seu màxim històric rondant els 95.000 milions d'euros (94.935), consolidant-se com la 4a economia a la Unió Europea en producció bruta.

Les xifres revelen igualment un increment del valor afegit brut (VAB) del sector, tant en l'economia com en les manufactures, aconseguint en aquest últim cas el màxim històric del 22,3%. El creixement mitjà anual del valor afegit brut (VAB) de la indústria d'alimentació i begudes (IAB) des de l'inici de la crisi (any 2007) s'aproxima al 2%, mentre que el total de l'economia ha decrescut (-0, 45%); i en el cas de la indústria manufacturera ho va fer amb taxes del -1,82%, en el mateix període. Per tant, la IAB segueix sent un suport de creació de valor per a l'economia de l'Estat.

Un sector segur per a l'ocupació

La indústria espanyola d'alimentació i begudes ha demostrat també ser un pilar important per al manteniment de l'ocupació a Espanya. Amb gairebé mig milió (469.018) de llocs de treball directes, suposa el 21% de la indústria manufacturera del país. Cal destacar en aquest àmbit, que el sector acumula 29 mesos consecutius amb taxes positives d'afiliació a la Seguretat Social.

A més, per catalogació de l'ocupació per sexe i edats, del total d'ocupació en el sector, un 14% són joves menors de 30 anys; dada que se situa per sobre de la mitjana de l'economia espanyola (13,6%). A més, el 36% del sector és ocupació femenina, trobant-se també sobre la mitjana de la indústria nacional (25%).

Referent de la Marca Espanya a l'exterior

En l'últim exercici la IAB ha exportat per valor de gairebé 26.000 milions d'euros (25.422), un 6,1% per sobre de l'any anterior, amb el que suposa el 10,2% de les exportacions de béns de l'economia espanyola i el 11,5% del sector manufacturer. Des de l'any 2.000 a la indústria d'alimentació i begudes ha multiplicat per tres els seus registres en aquesta variable.

El sector s'enforteix ocupant la 6a posició en el rànquing exportador de la Unió Europea i en la 10a a nivell mundial.

D'altra banda, confirma per 8è any consecutiu una balança comercial positiva amb un superàvit de 5.991.000 d'euros; un 2,2% superior a l'any anterior. El pes en la facturació de la IAB de les exportacions d'Espanya està en nivells assimilables a França i Itàlia, per sobre del 18%, segons Eurodatacomex.

De les 28.185 empreses que conformen el sector, 12.697 exporten activament. Això suposa un creixement del 2,1% respecte a l'any anterior. La dada mostra l'aposta de les companyies espanyoles per aquest vessant de competitivitat.

Els principals mercats de destinació de les exportacions d'aliments i begudes espanyols són la Unió Europea (68,7%) (liderada per França, Itàlia, Portugal, Regne Unit i Alemanya), Estats Units (5,1%), la Xina + Hong Kong (3,6%) i Japó (2,4%).

D'altra banda, els principals productes exportats són els procedents de la indústria càrnia i els seus derivats, les begudes i olis.

Aposta per la innovació

La indústria espanyola d'alimentació i begudes es troba en un moment clau per consolidar la seva fortalesa. Conscient d'aquesta situació, aposta per la innovació com a element garant de competitivitat i futur. En aquest sentit, cal destacar que en l'últim any disponible ha augmentat un 2,5% el nombre d'empreses del sector que realitzen R + D + I. Aquest increment es detecta tant en aquelles que ho fan de manera ocasional com continuada; sent una dada que contrasta amb la disminució d'empreses que realitzen aquest tipus d'activitat tant en la indústria (-1,3%), com en l'economia en el seu conjunt (-3,2%). La despesa realitzada en aquest camp ha augmentat també un 3,5%, situant-se en 578 milions d'euros.

Tal com ha afirmat Maurici García de Quevedo, director general de FIAB, "aquestes dades permeten confirmar la capacitat de la indústria d'alimentació i begudes per exercir de motor de l'economia espanyola, amb una acceptació major dels nostres productes en el mercat internacional. El sector gaudeix de bona salut i és, a més, un referent clar de la imatge del nostre país al món com a símbol de qualitat i excel·lència ".

Aquestes xifres corresponen a la presentació de l'Informe Econòmic anual de FIAB 2015, que ha estat presentat avui pel director general de la Federació, Mauricio García de Quevedo i Miguel Rodríguez de la Rubia, responsable de Banca d'empreses i Negoci Agroalimentari de Cajamar, entre altres. El treball, elaborat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), compta amb la col·laboració de l'Magrama i l'Associació Multisectorial d'Empreses d'Alimentació i Begudes (AME) juntament amb EY.

Subscriviu-vos als nostres butlletins i rebreu les notícies sobre les nostres promocions.
Termes i Condicions