Dimecres, 25 Novembre 2015 00:00

Signat el Codi de Bones Pràctiques Mercantils que aporta claredat, seguretat i equilibri a la cadena alimentària

La ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, va presidir l'acte de signatura del Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la Contractació Alimentària, que ha estat subscrit per les Organitzacions Professionals Agràries ASAJA, COAG i UPA;

Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya, la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB) i l'Associació Espanyola de Distribuïdors d'Autoservei i Supermercats (ASEDAS).

En l'acte, la ministra ha assegurat que "el Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la Contractació Alimentària aportarà més claredat, seguretat, equilibri, innovació, qualitat i una millor percepció dels consumidors sobre els productes alimentaris".

En la seva intervenció, García Tejerina ha destacat que es tracta de la primera vegada que s'estableix un codi per a tota la cadena alimentària i ha agraït als signants l'esforç que han fet per arribar a aquest acord.

Segons ha assenyalat, la cadena de valor alimentària és "absolutament estratègica al nostre país", per la seva importància social i econòmica, pel que era necessari establir un marc normatiu que aportés equitat a les relacions empresarials, i que estigués dotat dels instruments adequats

per garantir el seu compliment.

Per a això, la ministra ha explicat que es va elaborar La llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, que inclou mecanismes i eines necessàries per al seu compliment, com l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), l'Observatori de la Cadena

Alimentària i el Codi de Bones Pràctiques Mercantils.

El Codi estableix els principis sobre els quals han de fonamentar les relacions comercials i les pràctiques mercantils, i les circumstàncies d'adhesió i de baixa del mateix.

També ha apuntat que, com a principis bàsics, es defineixen l'equilibri i la justa reciprocitat entre les parts, la llibertat de pacte, la bona fe, l'interès mutu, l'equitativa distribució de riscos i responsabilitats, la cooperació, la transparència, el respecte

a la lliure competència en el mercat i la sostenibilitat en la cadena alimentària.

Alhora, s'estableixen una sèrie de compromisos i pràctiques comercials generals, comuns a tots els operadors, així com pràctiques comercials específiques.

A més, el Codi fixa uns compromisos addicionals que tenen per objecte garantir la qualitat dels productes alimentaris, reduir el volum de rebuig alimentari i reforçar la cooperació entre els operadors davant crisi de mercat.

D'altra banda, García Tejerina ha assenyalat com a aspecte rellevant la mediació i el sistema de resolució de conflictes, l'objectiu és resoldre'ls amb la màxima diligència.

També ha comentat que les empreses adherides han de dissenyar i publicar un procediment intern de resolució de conflictes.

I per a la interpretació i determinació de l'abast de les clàusules, s'ha establert una Comissió de Seguiment del Codi que fixarà un sistema de control del seu compliment.

En definitiva, "aquest Codi ens acredita a tots davant la societat i, especialment, a aquelles empreses interessades en posar de manifest davant els consumidors la seva responsabilitat social".

Per la ministra, amb la signatura d'aquest Codi "s'obre una nova era en les relacions comercials en la cadena alimentària a casa nostra.

I ara és tasca de tots difondre'l ".

Subscriviu-vos als nostres butlletins i rebreu les notícies sobre les nostres promocions.
Termes i Condicions